Lid worden!

Algemene lidmaatschapbepalingen en aanmeldingsformulier zv Eemsrobben

De contributie is samengesteld uit de basis verenigingscontributie en de bondscontributie van de KNZB. Zie voor de contributietarieven de onderstaande link.

De contributie bent u minimaal het lopend kwartaal verschuldigd. Deze kwartalen lopen van 1-1 t/m 31-3, 1-4 t/m 30-6, 1-7 t/m 30-9 en1-10 t/m 31-12. Wordt u gedurende een kwartaal lid van onze vereniging, dan wordt naar rato berekend.

De basisverenigingscontributie wordt vier maal per jaar middels incasso geïnd.

De hoogte van de bondscontributie wordt ieder jaar opnieuw door de KNZB vastgesteld.

De KNZB contributie dient in het eerste deel van elk verenigingsjaar of bij aanvang van het lidmaatschap te worden voldaan.

Indien u mee wilt doen aan wedstrijden georganiseerd door de KNZB is een startnummer vereist.

De vereniging gebruikt de KNZB contributie om na het jaar dat u stopt de naheffing van het startnummer aan de KNZB te betalen.

De beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail tenminste 1 dag vóór ingang van het kwartaalse contributiedeel, te worden gemeld. Per e-mail aan ledenadministratie@eemsrobben.nl.

 

Het aanmeldingsformulier is makkelijk te downloaden via de onderstaande link. 

Aanmeldingsformulier Eemsrobben V2016